counter create hit

مطالب مرتبط:

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور برای اجرای قانون جدید احزاب

اقدامات وزارت کشور برای اجرای قانون جدید احزاب

گزارش در مناطق dotro سیاسی باشگاه خبرنگاران به نقل از وزارت اطلاعات در, قطر, محمد امین زاده گفت: با توجه به انتشار متن قانون در فعالیت های سیاسی احزاب و گروه ها در روزنامه رسمی در 29 نوامبر 95 اجرایی به دست آمده از مورخ 14 دسامبر 95 حتی در حال حاضر چندین روش برای اجرای مقررات این قانون در وزارت کشور است. وی ادامه داد: عملیاتی دستورالعمل تبصره 3 از ماده 10 بر اساس انتخاب دو نماینده معلمان کل احزاب در کمیسیون ماده 10تهیه وانتخابات مذکور در مورخ26 مرداد 96 برگزار شد و آقایان کمالی و تبرایی از دبیران کل احزاب ملی و استانی برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شدند. رضازاده از تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب و ارسال آن به دولت جهت انجام فرایند قانونی تصویب و ابلاغ، انتشار اطلاعیه و اعلام کتبی الزام قانونی ماده 22 قانون احزاب مبنی بر تطبیق فعالیت همه احزاب پروانه دار با مفاد قانون جدید و پیگیری رسمی از دولت و مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت قانونی انجمن های صنفی، تخصصی و بازنشستگان به عنوان بخش دیگری از اقدامات وزارت کشور در اجرای قانون جدید احزاب نام برد. وی افزود: تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی احزاب و ابلاغ به استانداران، پیگیری برای تخصیص و پرداخت یارانه احزاب، برگزاری دهها کارگاه آموزشی توانمندسازی احزاب در استان ها و ساماندهی جبهه های حزبی در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از دیگر اقدامات انجام شده برای اجرای قانون جدید احزاب است. انتهای پیام/