counter create hit

مطالب مرتبط:

نضال نماینده شورا در زمینه سازماندهی مجدد از مدارس غیر انتفاعی و نمایش

حدادعادل به عنوان نماینده شورا در زمینه ساماندهی مدارس غیرانتفاعی معرفی شد

گزارش در مناطق dotro سیاسی باشگاه خبرنگاران ، شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سهشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور دیدار و اعضا در مورد شرایط پذیرش معلولان در آموزش و پرورش انتخاب نماینده شورا در زمینه سازماندهی مجدد از غیر انتفاعی مدارس و در ادامه در مطالعه روابط بین الملل و تحقیقات علمی جمهوری اسلامی ایران به بحث و تبادل نظر در آنها. در این جلسه یک گزارش نیاز به جذب افراد واجد شرایط برای تدریس در آموزش و پرورش مطرح شده است. در این زمینه فراهم می کند پایه سند تحول آموزش و پرورش و همچنین اساسنامه دانشگاه دولتی آدرس. او همچنین تاکید کرد که آموزش معلمان و ارائه کارکنان مورد نیاز آموزش و پرورش باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان انجام دهد. همچنین به دلیل نگرانی که در این زمینه برای اصلاح روش وجود دارد شکی نیست که کمیته آموزش و پرورش و مجلس در مورد جذب و پذیرش تعدادی از معلم در اختیار آموزش و پرورش مطرح شد و اعضای این حکم است. تعامل با جلسه ریاست مجلس و هماهنگی کامل کمیته آموزش و پرورش و مجلس و شرایط پذیرش افراد معلول به آموزش و پرورش بر اساس اسناد مصوب در اجرای آن است. راه در جاده ها, اجرای گام به قانون دولت را به ارائه برای نیازهای آموزش و پرورش با کمک دولت و یا به عنوان مورد نیاز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای, مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. دستور دیگر این جلسه از انتصاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سازمان های غیر انتفاعی مدارس بر اساس مقررات مجلس که دکتر نضال و نماینده شورا در این منطقه خاص است. همچنین روابط نزدیک تر مجله بین المللی جمهوری اسلامی ایران در ادامه این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و دو نکته دیگر در بحث از اقدامات این سند بهره تصویب اعضا قرار گرفت. بهره گیری از ظرفیت سفارتخانه های کشورمان برای توسعه روابط علمی بین المللی به عنوان نکته نخست مورد تصویب اعضا بود که در این چارچوب قرار شد امکانات و شرایطی فراهم شود که سفارتخانه های کشورمان در تعاملات علمی بین المللی، فعال تر، خلاقانه تر و مبتکرانه تر وارد شوند و به توسعه و پیشرفت علمی در صحنه بین المللی کمک کنند. نکته دوم نیز که در موضوع سند روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب اعضا قرار گرفت ، طراحی و پیاده سازی سامانه امنی برای ثبت اطلاعات و یافته های گوناگون علمی و رصد و پایش و ارزیابی آنها در ارتباط با توانمندی های داخلی و روابط علمی بین المللی بود که این راهبرد یا اقدام مهم ملی می تواند هماهنگی و هم افزایی در تولید داشته های علمی و یافته های جدید دانشمندان کشور ایجاد کند. انتهای پیام/