counter create hit

مطالب مرتبط:

تمام شادی گل از رحمت

همه شادی گل ها برای رحمتی

به گزارش "ورزش" و غیره. Jaber Al-Ansari دستمزد در حال اجرا و فعال بازی در خط حمله ثبات با هدف مقابل نفت تهران. انصاری اولین گل فصل در برابر sinrod پخش به ثمر رساند. دقیقه 65 پاس زیبای فرشید اسماعیلی تبدیل به دومین گل استقلال. Al-Ansari در یک جلسه در دربی نیمکت نشین در این دیدار از ابتدا در شکل گیری استقلال یافته تا کنون شفر دستمزد این تغییر خود را دریافت کند. نکته جالب توجه در مورد گل انصاری اما به شادی او باز می گردد. مهاجم گلزن آبی ها که انتقادات زیادی را تحمل می کرد، بعد از این گل حاضر به انجام جشن گل نشد و تنها در آغوش دیگر بازیکنان قرار گرفت. انصاری البته بعد از پایان این جشن کوچک و بی شور و حرارت به سمت مهدی رحمتی نیمکت نشین رفت و تا به این شکل جشن گل خود را با او تقدیم کند. پیش از این فرشید اسماعیلی نیز در دیدار با نساجی مازندران با وجود نیمکت نشینی رحمتی، جشن گل خود را با او تقسیم کرده بود. 1